Eзик:

СЪД ЗА СЪБИРАНЕ НА МАСЛО SB990

 

Изпълнение

 
 
  • Събирателен съд с двойни стени за съхранение на възпламеними течности (напр. старо масло с непознат произход, разтворители, разредители и мн. др., досега AI, AII, AIII и B)
  • За засмукване на течност съдът има 3" връзка за засмукващо съоръжение и вградено обезвъздушаване.
  • Отворът за пълнене има заключващ се капак, под него има изваждаща се мрежа за замърсявания.
  • основно почистен, грундиран и боядисан едноцветно съгласно RAL

Технически данни:

  Контейнер съдържание Размери Тегло
Вътрешно д/ш/в Външно д/ш/в
Тип [Liter] [mm] [mm] [kg]
SB990 900   1000 x 1000 x 1220 300
Обект на технически промени