Eзик:

КОНТЕЙНЕР ЗА ДРЕНИРАНЕ SEM

Тинята е страничен продукт, който се появява в много предприятия. Поради големия дял течност разходите по изхвърляне съответно са по-големи. Много места за депониране днес отказват доставка на тиня и решетъчни отпадъци с твърде голям дял течности. Ние имаме решение за вас, контейнера за дрениране на WERNER & WEBER.

Важна съставна част на нашия контейнер за дрениране е сменяемата филтърна вложка. Между нея и стената на контейнера се отвежда филтратната вода. За безпроблемно изпразване накланящата се страна на контейнера е оформена като гладка повърхност. Вентили или шибри на дъното на контейнера осигуряват изтичането на филтрираната вода. Остава съответно обезводнена тиня, която може да бъде изхвърлена на подходящи места за депониране. Съдовете могат да бъдат оборудвани и с капак или с покривно платнище.

Контейнерът може да се транспортира с всеки подходящ автомобил с ролкова или лостова самосвална система. Специални дренажи под решетестите повърхности обезводняват мокрия материал бързо и надеждно. При експлоатацията не възникват разходи за енергия. По-малки разходи за вода благодарение на възстановяването й.