Eзик:

ПРЕСОВАЩ СЪД, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЧВА

Изпълнение

  • Доставяме прикачващи се сменяеми контейнери с много различни големини и изпълнения. С максимален обем или с редуцирана височина, напр. за съоръжения в подземни гаражи, с оптимизирано тегло или със стабилно изпълнение. В конично или право изпълнение.
  • За покриване на отвора за пресоване избирате между затварящи тръби, ламаринени капаци или PVC платнище. За по-голяма ефикасност ние предлагаме и автоматичен затварящ шибър за пресоващия отвор.
  • Когато се наложи поради наличното място или производствения процес, ние доставяме съоръжения за преместване на контейнери или подемни колички. Във всеки случай всички пресоващи съдове са изработени стабилно и здраво и са оптимално предназначени за отпадъка.
  • За да може съдът да се разположи точно към пресата, ние предлагаме водещи релси в различни изпълнения. С външна центровка или вътрешна центровка, с всякаква дължина, дебелина и обработка на повърхността

Водещи релси за контейнер

За да може съдът да се разположи точно към пресата, ние предлагаме водещи релси в различни изпълнения. С външна центровка или вътрешна центровка, с всякаква дължина, дебелина и обработка на повърхността.

книжа

Технически данни:

  Контейнер съдържание Размери Тегло
Вътрешно д/ш/в Външно д/ш/в
Тип [m3] [mm] [mm] [kg]
P21 16 4500 x 2200 x 2200 5080 x 2500 x 2540 2950
P22 18 4750 x 2200 x 2200 5330 x 2500 x 2540 3035
P23 20 5000 x 2200 x 2200 5580 x 2500 x 2540 3120
P24 24 5250 x 2200 x 2200 5830 x 2500 x 2540 4640
P25 25 5500 x 2200 x 2200 6080 x 2500 x 2540 4770
ACTS.P26 26 5560 x 2200 x 2200 6110 x 2500 x 2540 5100
P26 26 5750 x 2200 x 2200 6330 x 2500 x 2540 4770
P28 28 6000 x 2200 x 2200 6580 x 2500 x 2540 5100
P29 29 6250 x 2200 x 2200 6830 x 2500 x 2540 4770
P30 30 6500 x 2200 x 2200 7080 x 2500 x 2540 5100
P31 31 6750 x 2200 x 2200 7330 x 2500 x 2540 4770
P32 32 7000 x 2200 x 2200 7580 x 2500 x 2540 5100
P21.AT.STP 21 4500 x 2200 x 2200 4980 x 2460 x 2670 2997
P22.AT.STP 22 4750 x 2200 x 2200 5210 x 2460 x 2670 3094
P23.AT.STP 23 5000 x 2200 x 2200 5460 x 2460 x 2670 3190
P25.AT.STP 25 5250 x 2200 x 2200 5710 x 2460 x 2670 3286
P26.AT.STP 26 5500 x 2200 x 2200 5960 x 2460 x 2670 3383
P27.AT.STP 27 5750 x 2200 x 2200 6210 x 2460 x 2670 3479
P28.AT.STP 28 6000 x 2200 x 2200 6460 x 2460 x 2670 3575
P29.AT.STP 29 6250 x 2200 x 2200 6710 x 2460 x 2670 3671
P30.AT.STP 30 6500 x 2200 x 2200 6960 x 2460 x 2670 3768
P32.AT.STP 32 6750 x 2200 x 2200 7210 x 2460 x 2670 3864
P33.AT.STP 33 7000 x 2200 x 2200 7460 x 2460 x 2670 3960
P22G.AT.SV 22 4500 x 2200 x 2200 4980 x 2480 x 2540 3381
P24G.AT.SV 24 4750 x 2200 x 2200 5230 x 2480 x 2540 3457
P25G.AT.SV 25 5000 x 2200 x 2200 5480 x 2480 x 2540 3562
P26G.AT.SV 26 5250 x 2200 x 2200 5730 x 2480 x 2540 3691
P28G.AT.SV 28 5500 x 2200 x 2200 5980 x 2480 x 2540 3764
P29G.AT.SV 29 5750 x 2200 x 2200 6230 x 2480 x 2540 3867
P30G.AT.SV 30 6000 x 2200 x 2200 6480 x 2480 x 2540 3955
P31G.AT.SV 31 6250 x 2200 x 2200 6730 x 2480 x 2540 4068
P32G.AT.SV 32 6500 x 2200 x 2200 6980 x 2480 x 2540 4151
P34G.AT.SV 34 6750 x 2200 x 2200 7230 x 2480 x 2540 4263
P35G.AT.SV 35 7000 x 2200 x 2200 7480 x 2480 x 2540 4681
Други размери са на разположение в кратък срок
Обект на технически промени