Eзик:

СПЕЦИАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ

  • Доставяме сменяеми контейнери с много различни големини и изпълнения. С максимален обем или редуцирана височина, с оптимизирано тегло или стабилно изпълнение, както и от благородна стомана или поцинковани.
  • WERNER & WEBER подвижни контейнери от благородна стомана за транспортиране на животни и кланични отпадъци. Корпус на съда от материал 1.4301, основна рама от стомана - поцинкована. Люкове за изпразване изпълнени като махални клапи, непропускащи течност.
  • WERNER & WEBER -- IMOLET® съд: За комбиниран транспорт в Европа се използват най-различни товарни блокове. Контейнерите и сменяемите каросерии са най-често използваните товарни блокове.
  • В хода на договора за сътрудничество към ЕС-проект TRIMOTRANS® (разработка на нови интермодални товарни блокове и съответните адаптери за тримодален транспорт на контейнери за материал в Европа) под ръководството на Центъра за приложни изследвания и технология при Университета за техника и стопанство Дрезден (FH) фирмата WERNER & WEBER като водещ партньор взе решаващо участие в разработката на интермодалния 30' товарен блок. За да се постигне оптимална опаковка на материалите, в този товарен блок за пръв път се използват особеностите на различните ISO-контейнери, подвижни контейнери и сменяеми каросерии. Контейнерът бе изработен от WERNER & WEBER, одобрен и регистриран за патент.
  • WERNER & WEBER 30' контейнер: За спедиция MONTAN фирма WERNER & WEBER достави така наречените MOCO® (MOntan COntainer), които бяха разработени за използване при комбиниран транспорт (предварителен и последващ транспорт по шосе, основен транспорт по релси) от спедиция Montan. Изработени бяха различни MOCO®-типове, също така специални MOCO за насипни товари, стоманени и метални изделия или за палетизирани товари.
  • WERNER & WEBER контейнери за асфалт са изолирани термо-контейнери за транспортиране на асфалт. Съдът е изолиран с минерална вата, за да се предотврати изстиване на асфалта. Контейнерите са предназначени или за поемане от ролкова самосвална система, или за монтаж върху товарната повърхност на самосвал.