Eзик:

СИСТЕМИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОНТЕЙНЕРИ

За рационално протичане на работата или когато е нужно поради липса на място, доставяме и съоръжения за преместване на контейнери или подемни колички. Съоръженията за преместване се използват винаги, когато смяната на контейнери при стационарни уплътнителни съоръжения трябва да стане по-бързо или трябва да се автоматизира поради начина на работа. Съоръженията за преместване на контейнери изготвяме като надподови системи или като система подемни колички, спуснати в пода. Количките изготвяме и с вградено теглещо съоръжение.

Карета с подемник за контейнери и количка

Когато е тясно, или контейнерите трябва да бъдат местени на по-дълго разстояние, подходяща е карета с подемник WERNER & WEBER. Каретата с подемник се задвижва електрически и повдига подвижния контейнер от предната страна. Сега контейнерът може да бъде придвижван чрез задните си подвижни ролки. За маневриране каретата с подемник е оборудвана с теглич и шенкелно управление на оста.

За още по-дълги разстояния или при голям наклон доставяме колички с теглич, които могат да се придвижват напр. с вилков товарач или трактор.