Eзик:

ТРАНСФЕРНИ СТАНЦИИ

Транспортирането на отпадъци с обичайни автомобили за събиране на отпадъци на дълго разстояния, за депониране, до съоръжения за изгаряне на отпадъци или за рециклиране не е оправдано поради разходите.
Затова обикновено има смисъл да се монтира трансферна станция или станция за претоварване. Ние изготвяме станции за претоварване за транспорт на отпадъци с подвижни контейнери или със специални транспортни автомобили, напр. седлови влекачи. Контейнерната трансферна станция се състои от високопроизводителна преса, система за разпределение на пресоващите съдове, предавателен шлюз и съответно необходимите пресоващи контейнери. Нето теглото на съдовете може да се определя с помощта на теглилка по време или след процеса на пресоване. Пресите могат да бъдат оборудвани с множество допълнителни функции, като напр. хидравлично свързване, различни затварящи шибри, фотоклетки и много други.
Станциите за претоварване естествено са конструирани съгласно местните законови предписания, за да се гарантира най-голяма сигурност за потребителя. Към това се отнасят функции за безопасност като фотоклетки, бариери за достъп, оптични или акустични предупредителни сигнали и още много такива.

Станцията за претоварване от Werner & Weber се приспособява точно към вашите изисквания. Основа за изчислението е количеството отпадъци и времевия период, който е на разположение за претоварване на отпадъците. От това се получават техническите изисквания за трансферната преса, като големина на пресоващата камера, време за цикъл на процеса на пресоване и силата на пресоване. Ние имаме в производствената програма за трансферни преси готови конструирани серийни машини, или пък изготвяме машината точно за вашите специални изисквания. Трансферните преси от Werner & Weber имат една обща характеристика: те са извънредно здрави и стабилни машини, изготвени от извънредно устойчиви на износване специални ламарини, конструирани за тежка продължителна експлоатация.

ТРАНСФЕРНИ СТАНЦИИ

  Двигател Пресоваща сила Пресоваща камера Ход обем Цикъл време Преса произво­дителност Размери Д x Ш x В
Цилиндър макс. размери Съдържание
Type [KW] kN [mm] E/L [mm] [m3] [m3] [sec.] [m3/h] [mm]
STP3300-500 22 500 2500 1700 x 2000 3,34 3,00 30 138 5920 x 2500 x 1500
STP4900-500 22 500 3100 1840 x 2000 5,10 5,10 66 229 7520 x 2500 x 2020
STP4900-600 30 600 3100 1840 x 2000 5,10 5,10 42 362 7520 x 2500 x 2020
WP700-70 30 700 4000 2000 x 3000 7,40 9,60 50 504 8110 x 2360 x 3635
Обект на технически промени