Eзик:

UIC ТОВАРНИ БЛОКОВЕ TRIMOTRANS

За комбиниран транспорт в Европа се използват най-различни товарни блокове. Контейнерите и сменяемите каросерии са най-често използваните товарни блокове.

В хода на договора за сътрудничество към ЕС-проект TRIMOTRANS (разработка на нови интермодални товарни блокове и съответните адаптери за тримодален транспорт на контейнери за материал в Европа) под ръководството на Центъра за приложни изследвания и технология при Университета за техника и стопанство Дрезден (FH) фирмата WERNER & WEBER като водещ партньор взе решаващо участие в разработката на интермодалния 30' товарен блок. За да се постигне оптимална опаковка на материалите, в този товарен блок за пръв път се използват особеностите на различните ISO-контейнери, подвижни контейнери и сменяеми каросерии. Контейнерът бе изработен от WERNER & WEBER, одобрен и регистриран за патент.

За спедиция MONTAN фирма WERNER & WEBER достави така наречените MOCO (MOntan COntainer), които бяха разработени за използване при комбиниран транспорт (предварителен и последващ транспорт по шосе, основен транспорт по релси) от спедиция Montan. Изработени бяха различни MOCO-типове, също така специални MOCO за насипни товари, стоманени и метални изделия или за палетизирани товари.