Eзик:

За нас & адрес за контакти

Werner & Weber GmbH.

Schusslinie 1B 
A-1110 Виена
Tel.: +43/1/544 92 40 
Fax: +43/1/544 92 20
Имейл: infoline@werner-weber.com
Интернет: www.werner-weber.com

Управители: MSc. (OU) Walter Weber & Ing. Michael Werner

UID: ATU14688809
№ в търговския регистър: 107791t
Фирмен съд: Търговски съд Виен

Регулатор съгл. ECG (Закон за Е-търговия): Окръжна магистратура на XI. окръг

Професионална група/професионален клон: LI мехатроници (мехатроници за машинна и производствена техника), LG търговия със строителни материали, стомана, твърди стоки и дървени изделия (търговия с домакински и кухненски уреди, домакински стоки, търговия с метални изделия, инструменти за строителни работи и инструменти за домашни майстори)

Информация съгласно ECG и закона за медиите