Eзик:

Защита на данните & условия за ползване

Авторско право

Съдържанието, включително изображенията, и оформлението на интернет страницата са защитени от авторското право и други закони за защита на интелектуална собственост, независимо от съответното обозначение (напр. маркировка ©, ®, или TM).

Размножаването на документите е разрешено само за персонална употреба и информация. Всяко друго размножаване, разпространение, възпроизвеждане и предаване и друго ползване, особено използването на текстове, части от текстове, изобразителен материал или софтуер, които произхождат директно или индиректно от интернет страницата на Werner & Weber GmbH не е разрешено без писменото одобрение на Werner & Weber GmbH. Промяната на съдържанието на тези страници, включително чрез така наречения фрейминг и подобни начини не е разрешено. Чрез тази интернет страница не се предоставя лиценз за използване на интелектуалната собственост на предприятието на Werner & Weber GmbH. Ако не е посочено друго, всички марки, използвани върху интернет страниците на Werner & Weber GmbH са защитени от закона за запазени марки. Това се отнася преди всичко за фирмените лого и обозначения.

Директиви за защита на данните

Тази интернет страница съдържа връзки или препратки към интернет страниците на трети страни. Тези връзки към интернет страници на трети страни не представляват одобрение на тяхното съдържание от страна на Werner & Weber GmbH. Werner & Weber GmbH не поема отговорност за достъпността или съдържанието на такива интернет страници или отговорност за щети или наранявания, които възникват от използването - независимо по какъв начин - на такива съдържания. Връзките към други интернет страници се предоставят на разположение на потребителите на тази интернет страница само за удобство. Създаването на връзка към тази интернет страница става на отговорност на потребителя.

Указания за използване на Google Analytics

„Тази интернет страница използва Google Analytics, служба за анализ на интернет на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и дават възможност за анализ на ползването на интернет страницата от Вас. Създадената чрез бисквитката информация за Вашето използване на тази интернет страница по правило се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на IP-анонимизиране върху тази интернет страница вашият IP-адрес обаче предварително се съкращава от Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, страни по съглашението за Европейската икономическа зона. Само в изключителни случаи пълният IP-адрес се предава към сървър на Google в САЩ и там се съкращава.

По заявка на стопанисващия тази интернет страница Google ще използва тази информация, за да оцени Вашето ползване на интернет страницата, за да състави отчети за дейностите на интернет страницата и ползването на страницата и на услугите, свързани с ползването на интернет за стопанисващия интернет страницата. Предаденият в рамките на Google Analytics от Вашия браузер IP-адрес не се свързва с други данни на Google. Вие можете да предотвратите запазването на бисквитките чрез съответната настройка на Вашия браузер; ние обаче ви обръщаме внимание, че в този случай няма да може да ползвате всички функции на тази интернет страница в пълен обхват. Освен това можете да предотвратите изпращането на създадените от бисквитката отнасящи се до Вашето ползване на интернет страницата данни (вкл. Вашия IP-адрес) към Google, както и обработката на тези данни от Google като изтеглите и инсталирате добавката за браузер, намираща се на следния адрес (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Повече информация по въпроса ще намерите на http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de респ. на https://support.google.com/analytics/answer/6004245 (обща информация за Google Analytics и защита на данните). Обръщаме Ви внимание, че на тази страница Google Analytics е разширен с кода „gat._anonymizeIp();“, за да се гарантира анонимизирана регистрация на IP-адреси (т.н. IP-маскиране).“

книжа