Limbă

Protecţia datelor & condiţii de utilizare

Dreptul de autor

Conţinutul, inclusiv imaginile, şi designul paginii web se află sub protecţia dreptului de autor şi a altor legi de protecţie a proprietăţii intelectuale, independent de orice însemnare (de ex. semnul ©, ®, sau TM).

Multiplicarea documentelor este permisă doar pentru utilizarea personală şi informativă. Orice altă multiplicare, difuzare, reproducere şi transmitere şi alte utilizări, în special utilizarea de texte, extrase de texte, material ilustrativ sau software, care poate fi descărcat sau utilizat direct sau indirect de pe pagina web Werner & Weber GmbH, nu este permisă fără acordul scris al firmei Werner & Weber GmbH. Nu este permisă modificarea conţinutului acestor pagini inclusiv al aşa-numitului Framing şi alte măsuri asemănătoare. Prin această pagină web nu este acordată nicio licenţă de utilizare a proprietăţii intelectuale a întreprinderilor Werner & WeberGmbH. Dacă nu este menţionat altfel, toate mărcile utilizate pe paginile web ale firmei Werner & Weber GmbH sunt protejate prin Legea privind mărcile. Acest lucru este valabil în special pentru siglele firmei şi embleme.

Dispoziţii privind protecţia datelor

Această pagină web conţine şi linkuri sau trimiteri pe pagini web ale terţilor. Aceste linkuri către paginile web ale terţilor nu reprezintă acordul firmei Werner & Weber GmbH faţă de conţinutul acestora. Firma Werner & Weber GmbH nu îşi asumă răspunderea pentru disponibilitatea sau pentru conţinutul acestor pagini web şi nici responsabilitatea pentru daunele sau vătămările, care rezultă din utilizarea - indiferent în ce fel - a respectivelor conţinuturi. Linkurile către alte pagini web sunt puse la dispoziţia utilizatorilor acestei pagini web doar ca informaţie. Realizarea unei legături către aceste pagini web se face pe propria răspundere a utilizatorului.

Indicaţii legate de utilizarea Google Analytics

Această pagină web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web a Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează aşa-numite module „cookies“, fişiere text, care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră şi care fac astfel posibilă o analiză a utilizării acestei pagini web. Informaţiile generate prin modulele cookie referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a acestei pagini web sunt transmise la un server Google din SUA şi salvate acolo. În cazul activării anonimizării IP pe această pagină web, adresa dvs. IP va fi prescurtată înainte de către Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte ţări contractante ale Acordului referitor la Comunitatea Economică Europeană. Doar în cazuri excepţionale adresa completă IP va fi transmisă unui server Google din SUA şi prescurtată acolo.

La cererea administratorului acestei pagini web, Google va utiliza aceste informaţii, pentru a evalua utilizarea paginii web de către dvs., pentru a alcătui rapoarte referitoare la activităţile de pe paginile web pentru operatorii paginilor web şi pentru a oferi şi alte servicii legate de utilizarea paginilor web şi a internetului. Adresa dvs. IP transmisă de browserul dvs. prin intermediul Google Analytics nu va fi amestecată cu alte date ale Google. Puteţi împiedica salvarea de module cookies printr-o setare corespunzătoare din software-ul browserului dvs.; totuşi vă atenţionăm asupra faptului că, în acest caz, s-ar putea să nu puteţi utiliza toate funcţiile acestei pagini web. În plus faţă de aceasta puteţi împiedica colectarea de date generate de modulele Cookie şi datele legate de utilizarea dvs. a paginii web (incl. adresa dvs. IP) de către Google cât şi prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea şi instalarea insertului de browser disponibil prin următorul link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Mai multe informaţii în acest sens găsiţi la adresa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de respectiv https://support.google.com/analytics/answer/6004245 (Informaţii generale legate de Google Analytics şi protecţia datelor). Vă atenţionăm asupra faptului că pe această pagină web Google Analytics a fost extins cu codul „gat._anonymizeIp()“, pentru a asigura o colectare anonimă a adreselor de IP (aşa-numite IP-Masking).“

Documente