Limbă

UNITĂŢI DE ÎNCĂRCARE UIC TIMOTRANS

Pentru transportul combinat în Europa se folosesc cele mai diverse unităţi de încărcare. Containerele şi containerele de schimb sunt unităţile de încărcare cel mai des folosite.

În cadrul acordului de cooperare pentru proiectul UE TRIMOTRANS (dezvoltarea de noi unităţi de încărcare intermodale şi adaptoare aferente pentru transportul trimodal al containerelor de materiale în Europa), sub conducerea Zentrum für angewandte Forschung und Technologie e.V. [Centrului de Cercetare şi Tehnologie Aplicată] din cadrul Facultăţii pentru Tehnică şi Economie din Dresda (FH), WERNER & WEBER s-a implicat în calitate de partener principal în dezvoltarea unităţii intermodale de transport IMOLET®, de 30'. Pentru a realiza o transbordare optimă, această unitate de încărcare reuneşte în primul rând caracteristicile diverselor containere ISO, containerelor basculante şi platformelor de transfer. Containerul a fost construit de WERNER & WEBER, autorizat şi înregistrat ca brevet.

WERNER & WEBER a furnizat firmei de transport MONTAN, aşa-numitul MOCO (MOntan COntainer), dezvoltat special de firma de transport Montan pentru utilizarea în transportul combinat (mers înainte şi înapoi pe stradă, rulaj pe şine). S-au construit diverse tipuri diferite de MOCO, printre aletele şi MOCO speciale pentru materiale vrac, mărfuri din oţel şi metal sau pentru mărfuri paletizate.